Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Duam fshat te pastert!

Duam pastërti!
Kur ne rindërtojmë bashkë, dikush shkatëron!
-Problemi i mjedisit është një nga problemet më serioze të njeriut të sotëm. Ky problem nuk na kërcënon vetëm neve, por gjithë botën edhe brezat e ardhshëm dhe të drejtën e tyre për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm.
-Mbrojtja, ruajtja dhe përgjegjësia për mjedisin, janë ndër detyrat e para të njeriut, të konfirmuara nga Zoti dhe librat e shenjta. Mjedisi i pastër dhe i shëndetshëm është kusht për mbijetesën e njerëzve, bimëve dhe kafshëve.
-Athua kaq pandjena jemi,athua s’kemi turp,athua skemi zemër, athua jemi kaq shpirtëprishur ,athua athua athua……..!
-Skaluan as tre ditë nga aktiviteti ekologjik në këtë rrugë ,e sot kështu duket,#MËKAT.
-Fjalë të shenjta:”Ai person që dëmton ambientin, Zoti do ta dëmtojë në shpirtin(zemrën) e tijë”.
Fjalë të çmuara:”Nëse s’ke turp,bër ç’farë të duash”.
-Ai që bëri këtë nuk duhet ta veproje më,ai që bër këtë duhet ta pastroje ,ai që do vazhdoje ta bëje nuk do jet i dashur në mesin e qytetarëve të fshatit!
Fshati jonë se meriton këtë,këtij fshati nuk i ngjan kjo….#TURP.