Nerashti është një vendbanim me shumicë shqiptare, pjesë e Komunës së Tearcës .