Në vazhdim keni foto nga mundi dhe finansimi i vet qytetarëve të fshatit ..
Punimi për sjelljen e ujit të pijshëm në fshat..

Nerashti.com
Nerashti.com
Nerashti.com
Nerashti.com

Betonimi i dhomës së filtrimit të ujit: