Të nderuar bashkëfshatarë,

Ditët në vazhdim në faqen tonë bashkarisht do të mund të ndjekim një video-dokumentar të vitit 1995 rreth fshatit Nerasht, realizuar nga RTM para 20 vitesh! Në vazhdim keni disa fotografi, kurse videot do të shpërndahen ditët në vijim, pasi të përpunohen. Nerashti ka histori dhe kulturë!